portret Luc Peire

LUC PEIRE


TAALKEUZE

LUC PEIRE

STICHTING
Jenny & Luc PEIRE


BEZOEKERSINFO

LOCATIE

BULLETIN

WERKING
Sticht. J & L Peire


AGENDA

VRIENDEN

KIOSK

LINKS

CONTACT


PERS

   
 

PERS


   
   
   
 

PERSBERICHT 22.05.2014

 

VLAANDEREN BESCHERMT FRESCO’S VAN LUC PEIRE

 

Op 12 mei jl. ondertekende de Vlaamse minister bevoegd voor het onroerend erfgoed, het ministerieel besluit voor de voorlopige bescherming van de twee monumentale fresco’s, die kunstenaar Luc Peire (Brugge 1916 – Parijs 1994) in 1951 realiseerde in de privéwoning van zijn broer te Sint-Kruis (Brugge).

De twee ‘al fresco’-werken, als enige in hun soort overgebleven binnen het oeuvre van Luc Peire, dragen de titel Evocatie van Vlaanderen en Zeebrugge ’51.

Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, ligt volgens het ministerieel besluit in de hoge artistieke waarde van de fresco’s. Ze “(…) zijn van de hand van Luc Peire, een kunstenaar met internationale faam. Deze werken zijn unieke voorbeelden van 20ste-eeuwse frescoschilderkunst in Vlaanderen en vormen een belangrijke stilistische stap in het totale oeuvre van Luc Peire, een fase gekenmerkt door abstrahering en vereenvoudiging waarbij de menselijke uitdrukkingen tot het minimale werden herleid en waarbij het verticalisme een belangrijke rol gaat spelen (…)”.

 

 

Luc Peire, detail uit Evocatie van Vlaanderen (fresco,189 x 443 cm, privéwoning Sint-Kruis)

 

Het beschermen van deze uitzonderlijke muurfresco’s in hun omgeving, is een hoogst respectvolle erkenning vanwege de Vlaamse Overheid nu tegenover Luc Peire als internationaal gerenommeerd kunstenaar. Temeer omdat Peire’s onbeschermde fresco’s (eveneens uit 1951) in het voormalige Noordzeehotel van toparchitect Huib Hoste te Knokke in 2006 vernietigd werden.

In het kader van de vieringen rond de twintigste verjaardag van het overlijden van Luc Peire loopt momenteel tot en met 7 september 2014 een grote retrospectieve Luc Peire te Luxemburg (BCEE “Am Tunnel”). In de Stichting Luc Peire te Knokke wordt het tekenoeuvre van Luc Peire tentoongesteld tussen 29 juni en 7 september. Van 5 oktober tot 21 december 2014 wordt in Huize / La Maison Lismonde te Linkebeek een tentoonstelling gewijd aan het grafisch werk van de kunstenaar.

Marc Peire 22.05.2014

terug naar boven
logo Stichting-Fondation Jenny & Luc Peire
 

© Atelier Luc Peire - Stichting/Fondation Jenny & Luc Peire